Welke huiswerkbegeleiding is nodig: ‘Intensief’ of ‘Vinger aan de pols’?

Bij de ‘Intensieve’ variant worden er twee uren per week 1-op-1 begeleiding ingepland. Bij de ‘Vinger aan de pols’ variant één uur per week. In beide gevallen hoeven dat geen hele uren te zijn, in plaats van twee hele uren, kan er bijvoorbeeld ook op 4 momenten in de week een half uur begeleiding ingepland worden. Ook ’s avonds of in het weekend.

Welke variant heeft mijn kind nodig?

Wat uw kind nodig heeft, is het best aan te geven, nadat we met elkaar hebben gesproken. Of nadat uw kind een paar lessen huiswerkbegeleiding heeft gehad, want de variant kan op ieder moment aangepast worden, zowel naar ‘meer’ als naar ‘minder’ begeleiding.

In het algemeen geldt dat de ‘Vinger aan de pols’ variant interessant is voor:

Bij de ‘Intensieve variant’ wordt samen met de studiecoach al het huiswerk op een goede manier gepland en wordt ervoor gezorgd dat het op een goede manier wordt geleerd. Wanneer een leerling na een tijdje zelfstandig plant en leerstrategieën toepast, checkt de studiecoach of de leerling het goed doet.

In alle lessen – ook in de bijlessen – wordt steeds gekeken wat de leerling op dat moment nodig heeft: hulp bij het plannen, uitleg, beantwoording van vragen, opgaven oefenen en nakijken, leerstrategieën toepassen, overhoren. In de bijlessen ligt de nadruk meer op vakinhoudelijke uitleg, bij de huiswerkbegeleiding ligt de nadruk meer op de manier van leren en op het plannen (en het zich daaraan houden).