Terugblik van Online Huiswerkcoach (2/2)

29 juli 2016

Online en offline gaan samen

Net als online winkels worden vergeleken met fysieke winkels, online streaming met vinyl platen, digitale fotografie met foto’s van het Kodak rolletje, het e-consult met het bezoek aan de huisartsenpraktijk, zo wordt ook online huiswerkbegeleiding vergeleken met de huiswerkbegeleiding op een studiecentrum.

We denken in voordelen en nadelen van het één versus het ander. En we komen er steeds meer achter dat online en offline samengaan. Dat dezelfde mensen vaak behoefte hebben aan beide varianten. En dat het daarom belangrijk is dat die varianten goed op elkaar zijn afgestemd.

Online vs offline Online Huiswerkcoach

Voor- en nadelen van het één en het ander

Natuurlijk waren ook wij in eerste instantie geneigd in voor- en nadelen van het één versus het ander te denken. We zagen veel praktische voordelen van het online aanbieden van huiswerkbegeleiding. Goed leren leren voor iedereen bereikbaar, geen reistijd, dus ook korte lessen zijn de moeite waard, grote beschikbaarheid van excellente studiecoaches, et cetera. En dan via de virtuele klas toch persoonlijk kunnen begeleiden!

Daarnaast het Studiecentrum. Waar leerlingen zonder afleiding van appjes, social media, games of series of van elkaar, een middag of avond geconcentreerd aan het werk gaan. En om de beurt ook die persoonlijke begeleiding krijgen. We vroegen ons af, of de voordelen van de fysieke aanwezigheid van leerlingen op een studiecentrum online voldoende gecompenseerd kon worden. Met motivatie door de 1-op-1 begeleiding. Of met de stok achter de deur van ‘de afspraken met de studiecoach wat er gedaan moet worden en wanneer het af moet zijn’.

Niet zozeer een kwestie van óf .. óf ..

Wat blijkt? Dat online en offline – ook hier – niet zozeer een kwestie is van óf .. óf .. , maar van de ene keer dit en de andere keer dat. Afhankelijk van wat het best uitkomt op een bepaald moment. Sneller dan verwacht gaan online en offline samen:

Het kanaal dat op dat moment het best en het makkelijkst is

Het draait om goede persoonlijke begeleiding, zodat de leerling steeds beter leert plannen en leren en steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Dáárdoor beter gaat scoren én andersom natuurlijk!

Vandaar onze focus op persoonlijke, betekenisvolle interactie tussen studiecoach en leerling. En op een flexibele en persoonlijke organisatie rondom die begeleiding. Het draait er niet zozeer om via welk kanaal er contact is. Als dat maar het kanaal is waarmee iemand op dat moment het best en het makkelijkst krijgt wat nodig is.

 

 

 

Business vector designed by Freepik