Onze visie

Een succesvol kind is een gelukkig kind! Wij helpen leerlingen succesvol te zijn. Dat leidt tot zelfvertrouwen en motivatie zelf aan de slag te gaan. Niet iedere leerling pikt op de middelbare school vanzelf goed op hoe hij of zij het huiswerk op een goede manier kan plannen en leren. Die leerlingen kunnen daar wel in gecoacht worden aan de hand van het huiswerk van dat moment. Een kind ervaart zo dat goed plannen en slim leren goede schoolresultaten oplevert!

Wij geloven in de kracht van positief persoonlijk contact met een docent of een begeleider. Die persoonlijke interactie moet verder gaan dan het uitwisselen van het vakinhoudelijke. Concrete handvatten zijn nodig om leerlingen grip te geven op hun huiswerk en hen te motiveren zelf aan de slag te gaan. Door die begeleiding ook online aan te bieden, kunnen veel meer leerlingen beter leren leren.

Wij zorgen ervoor dat leerlingen die nog niet op een goede manier hebben leren leren, vrij snel betere studieresultaten behalen. Volgens onze overtuiging heeft het daarbij geen zin om ‘pleisters te blijven plakken’. Daarmee bedoelen we dat er naast aandacht voor het vakinhoudelijke ook altijd gekeken moet worden naar het leerproces zelf. Waar zijn structurele verbeteringen mogelijk om te voorkomen dat een leerling de volgende keer weer extra uitleg of oefening nodig heeft? ‘Een kind dat steeds van z’n fiets valt, kun je beter leren fietsen dan dat je pleisters blijft plakken’. Wij zorgen dat leerlingen beter leren leren, zodat zij ook op lange termijn, ook zonder begeleiding, goede resultaten kunnen behalen.

Klik op het boek voor bol.com

Klik op het boek voor bol.com

Visie in boekvorm

De visie op huiswerkbegeleiding, die de basis vormt voor Online Huiswerkcoach en dus ook voor de opleiding van onze studiecoaches, hebben wij beschreven in het boek ‘Hoe geef je professionele studiecoaching?’