Hulp bij huiswerk heeft geen enkele zin.

23 mei 2015

RTL Nieuws. Vrijdag 22 mei 2015. Onderzoek onder 80.000 kinderen. Hulp bij huiswerk heeft geen enkele zin.

RTL Nieuws: Je kinderen helpen bij hun huiswerk helpt niet. Ouders die de stof nog eens uitleggen, hebben nauwelijks invloed op de resultaten van hun kind. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 80.000 leerlingen wereldwijd, onder meer in België.

Zelf hebben ze alle vertrouwen in hun positieve invloed. “Bij de oudste heb ik wel regelmatig geholpen en dat heeft toch wel z’n vruchten afgeworpen. In welke zin? Als ze iets moeten bestuderen of zo, dan zal ik helpen met de belangrijke zaken eruit te halen.” Maar daar heeft het kind weinig aan. Bij vooral de exacte vakken als natuurkunde of wiskunde, begrijpen de ouders er zelf maar weinig van. Maar ook bij talen of kunstvakken is het toch beter je als ouder je er een beetje buiten te houden. ”

Het kan goed bedoeld zijn, maar wat merk je, als je je kind helpt kan het zijn, dat het beeld dat de leerkracht krijgt over uw kind niet meer klopt. Het kind haalt dan misschien een goede score, maar de mogelijkheid om feedback te geven wat het kind goed kan, waar het kind nog aan moet werken, dat wordt moeilijker omdat de leerkracht geen eerlijk beeld krijgt van het kunnen van het kind.”

Wat wel helpt: betrokken zijn en je kind stimuleren om hun huiswerk daadwerkelijk te doen. “Ik denk dat je als ouder een voorbeeldfunctie moet geven, dus als je niets zegt of er niet naast gaat zitten of niet zegt hoe ze het moeten doen, dan gaat er ook niets gebeuren.”

“Ook verwachtingen stellen als ‘ik denk dat jij dit kan’, geen overdreven verwachtingen, maar gepaste verwachtingen. En iets heel simpels dat we al jaren weten maar dat een enorm effect kan hebben: voorlezen voor je kind van jongs af aan.” En dat is niet alleen nuttig voor de ontwikkeling van je kind, maar ook gewoon gezellig.

Reactie Online Huiswerkcoach: “Eens. Je helpt niet door het van je kind over te nemen of alleen inhoudelijk uit te leggen. Dat is ‘pleisters plakken’. Wees betrokken en stimuleer inderdaad, help je kind zelf goed te plannen en goed te leren. En mocht je dat moeilijk vinden, wij hebben enthousiaste studiecoaches die graag helpen. Klik hier voor meer informatie over ‘Thuis leren leren’.

De uitzending kijkt u hier terug.